Emmanuel Levinas 1906 – 1995

Niet het zijn staat in zijn filosofie centraal, maar het verantwoordelijk zijn. Anders gezegd: niet het ik of het subject, maar de ander, de mens tegenover mij. (…) Voor Levinas gold ‘dat de ander altijd belangrijker is dan ik’.

Meer: https://haptonomiehaptotherapie.com/2016/08/28/emmanuel-levinas-1906-1995/

Advertenties